Ana içeriğe atla

Amazonlar'ın İzinde...

Medusa Head

Düzce'den Akçakoca'ya giderken, Düzce'ye çok yakın Konuralp kasabası vardır. Buralar Osmanlı'ların ilk yerleştikleri yerler olduklarından şehir isimleri de ilk Osmanlı büyüklerinin isimlerini taşıyor ya da hatırlatıyor.

Konuralp kasabası Akçakoca turlarının olmazsa olmazlarından... Konuralp Arkeoloji Müzesinin bahçesinde, sanki Barbar Conan kitaplarındaki çizimler canlanmışcasına duran bir lahit beni hem çok etkiledi, hem de fena halde merakımı uyandırdı... Yoksa Conan da mı Anadolu'luydu? Yoksa yiğit Conanımızı da mı elimizden alıp kendilerine mal ettiler?

Aslında Conan ve Herkül öykülerinde geçen pek çok kahraman, yer ve halk Anadolulu... Örneğin Zenobia, Zeyna, Kimmerya ve Kimmerler gibi... İşte de karşımda Conan dizilerinden fırlamış bir lahit duruyor...

Aslında tabii Anadolu kahramanlarının dünyada bu kadar benimsenmesi iyi... Ama dünya çapında bu kadar popüler kahramanların bizim tarafımızdan bile Anadolu'lu olduklarının bilinmemesi büyük bir eksiklik...

İşte bizim de burada yapmaya çalıştığımız hem gezerken, görürken, eğlenirken, öğrenirken, fotoğraflarken, hem de bunları sizinle ve dünya ile paylaşmaya çalışmak... Bu çarpıcı lahdin hikayesini sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim...

Tomb of Prusias Ad Hypium at Konuralp

"Nedir bu lahit?" diyorum, "Roma" diyorlar. Pek aklım yatmıyor... Tamam Roma da, ülkemizin her tarafı Roma kalıntılarıyla dolu, ama bu farklı, sanki Barbar Conan çizimleri canlanmış karşımızda duruyor... Aldığım cevaplarla pek tatmin olmayıp sorup soruşturup araştırıp öğreniyorum... Kimdir bu Conan öyküsü insanları? Kimlerdendir? Babası kimdir? Ne iş yapar?

Burada antik bir Roma şehri var, adı Prusias Ad Hypium. Aslında Hypios şehrine Prusias adını bölgeyi ele geçiren Trakyalı kavim Bithyni'ler kralları Prusias'ın adına ithafen veriyorlar. Prusias burayı İsa'nın doğumundan yaklaşık 250 yıl önce Herakleia'lılardan almış... Savaşarak tabii... Ama hangi Herakleia? Türkiye'de dört tane Herakleia var. Konya, Zonguldak, Tekirdağ ve Kocaeli'nde... Yani Ereğli... Bunun sebebi de Ereğli isminin Herakleia'dan yani Herkül'ün isminden geliyor olması... Herkül yalnızca mitolojik bir karakter miydi, yoksa Herkül ve Zeyna dizisinde seyrettiğimiz gibi böyle Anadolu topraklarında gezer, tozar mıydı, ona siz karar verin... Ama bugünkü Zonguldak yakınlarındaki Karadeniz Ereğli'si, ya da Herakleia, ilk Amazonların yaşadıkları şehir olarak biliniyor. Herkül de doğal olarak oraya yerleşmiştir tabii... Ben de olsaydım öyle yapardım...

Grek tarihçiler Herodotus, Xenophon ve Strabo'nun eserlerinde belirttiği gibi Trakyalı Bithyni'ler ve Thyni'ler, Trakya'dan, Makedonya'dan, Karasu nehri yöresinden gelip bölgeye yerleşmişler. Bitinilerden önce Mariandynler olarak anılan ilk Herakleia'lılar Amazonlar mıydı orası biraz belirsiz... Ama öyle anlaşılıyor ki bu insanlar antik Greklerin ve Romalıların "Grek olmayan" anlamında, Grekçe "Barbar" olarak adlandırdıkları insanlardı. İşte de ispatı, Barbar Conan öykülerinden fırlamış gibi karşımızda duran bir Prusias lahdi... Aynı şekilde bu yüzden Kuzey Afrika halkı da Romalılar tarafından "Berberi" olarak adlandırılmıştı...

Ama daha da önemli kanıt Hitit belgelerinde... Hitit belgelerinde orta Karadeniz bölgesinde, Paphlagonia'da yaşayan, adlarını Hatti ay tanrısı Kaşku'dan alan "Kaşka" halkından sözediliyor... Bu belgelere göre Kaşka halkı, Hitit Bölgesi ile Karadeniz arasında yaşayan bir Bronz Çağı halkı. Amasra'nın hırçın dalgası Barış Akarsu'nun Amastris'i da Paflagonya'nın önemli şehirlerinden... Oysa bu isimler tarihte hep Roma ve Bizans vilayetleri olarak bilinirler... Ama işte ne Roma ne de Bizans yeryüzünde yokken Hitit belgelerine geçmiş medeniyetler...

Yozgat'ta Tavium'da bulduğumuz Kelt boğa başı kabartması ile benzeri boğa başı sembolleri Frigler ve Anadolu'nun diğer ilk yerleşikleri tarafından da güç sembolü olarak kullanılmıştı... Bu gün kullandığımız "A" harfi de ters dönmüş bir boğa başı sembolünden insanlığa yadigar kaldı...
Celtic Bull Head at Tavium
Bitinya daha sonra Roma hakimiyetine, Roma'nın Doğu ve Batı Roma olarak bölünmesinden sonra da Doğu Roma, ya da o zamanki başkentlerinin adıyla Bizans hakimiyetine giriyor ve Roma'nın Bitinya vilayeti haline geliyor. Ama tabii ki kendi kültünü ve kültürünü sürdürüyor ki biz şimdi bu lahdi karşımızda bir Roma lahdi olarak görüyoruz...

Konuralp kasabası ismini Osman Gazi'nin komutanlarından Konur Alp'in isminden alıyor. Osmanlılar bölgeyi Bizans'tan alınca, Osman Gazi Prusias'ı Konur Alp'in yönetimine vermiştir.

Böylece Konuralp'ten ayrılıyoruz ve Akçakoca'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Anlaşılan Konuralp'te çok oyalandık ki Akçakoca öyküsü ve fotoğrafları bir sonraki yazıya kaldı... :)

Ama birlikte çok önemli şeyler keşfettik. Sizce gerçek "Tomb Raiders" kim dersiniz?

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).

Trikopis ve Atatürk'ün Öyküsü

Yunan ordusu'nun Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki yenilgisinden sonra Mayıs 1922'de General Anastasios Papoulas'ın yerine Yunan hükümeti tarafından Küçük Asya Ordusu'nun başına General Hacıanesti başkomutan olarak atandı.

Hacıanesti 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu'nun başlattığı Büyük Taarruz'dan iki gün sonra görevinden istifa ederek Yunanistan'a kaçtı. Yerine General Nikolaos Trikupis getirildi. Ancak iletişim yetersizliği nedeniyle bu atama kararı iletilemeden Trikopis Halit Bey (Akmansü) komutasındaki 4. Kafkas Fırkasına esir düştü.

Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları İsmet Paşa (İsmet İnönü), Halit Akmansu, (Dadaylı Halit), Asım Paşa (Asım Gündüz), Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis'i, Uşak İli Merkez Bozkurt Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu'nda karargâh binası olarak kullanılan Kaftancızadeler Konağında karşılamış, Başkomutan Trikopis'in silah ve kılıcını teslim almıştır. Yunan Başkomutanı Trikopis kendisine karşı kötü muamele beklerken Atat…