Ana içeriğe atla

Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri

"Kalktı göç eyledi avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eyler ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
"

Bolkarlara, Aydos Dağına bakıp da Dadaloğlu'nu, Neşet Ertaş'ın babası, Muharrem Ertaş'ı anmamak mümkün mü... Dadaloğlu 19. yüzyılda, yani 1800'lü yıllarda Toros dağlarında dolaşan göçebe Türkmen aşiretlerinin Avşar boyundan, bir elinde kılıcı, bir elinde sazı, Torosların Adana, Kozan çevrelerinde yaşamış bir aşık, bir şair... Şiirlerini, türkülerini, şu anda baktığımız bu dağlara bakarak söylemiş... Çığlık gibi şiirleri, türkü türkü, ağızdan ağıza dolaşarak o zamanların blogları, interneti gibi yayılmış... Şimdi Muharrem Ertaş'tan dinlerken, Dadaloğlu'nun bu dağlarda yankılanan sesini duyar ve hayalini görür gibi oluyoruz...

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).

Trikopis ve Atatürk'ün Öyküsü

Yunan ordusu'nun Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki yenilgisinden sonra Mayıs 1922'de General Anastasios Papoulas'ın yerine Yunan hükümeti tarafından Küçük Asya Ordusu'nun başına General Hacıanesti başkomutan olarak atandı.

Hacıanesti 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu'nun başlattığı Büyük Taarruz'dan iki gün sonra görevinden istifa ederek Yunanistan'a kaçtı. Yerine General Nikolaos Trikupis getirildi. Ancak iletişim yetersizliği nedeniyle bu atama kararı iletilemeden Trikopis Halit Bey (Akmansü) komutasındaki 4. Kafkas Fırkasına esir düştü.

Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları İsmet Paşa (İsmet İnönü), Halit Akmansu, (Dadaylı Halit), Asım Paşa (Asım Gündüz), Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis'i, Uşak İli Merkez Bozkurt Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu'nda karargâh binası olarak kullanılan Kaftancızadeler Konağında karşılamış, Başkomutan Trikopis'in silah ve kılıcını teslim almıştır. Yunan Başkomutanı Trikopis kendisine karşı kötü muamele beklerken Atat…