Ana içeriğe atla

Bereket: Buğdayın ve İnsanlığın Öyküsü

Blessing
"Yedi semiz ineği yedi cılız ineğin yediğini gördüm!
Yedi dolgun başağı yedi kuru başağın yediğini gördüm!"
Buğday insan medeniyetinin ve şehir topluluklarının ortaya çıkışında çok önemli bir rol oynadı. Yabani bir ot olarak doğada yetişirken insanlar tarafından ekilip biçilerek, silolarda zor zamanlar için saklanarak, öğütülüp, mayalanarak, fırınlarda pişirilerek insan medeniyetinin hamurunu ve ekmeğini oluşturdu. Tevrat'ta ve Kur'an'da, Yusuf'un, Firavun Akhenaten'in rüyasını, "Yedi sene bolluk olacak, ardından yedi sene kıtlık olacak!"
şeklinde yorumladığı ve "Yedi senenin ürününü gelecek kıtlık günleri için sakla!" diye öğüt verdiği anlatılır... Old Mill at Cappadocia

Arkeolojik bulgular, buğdayın insanlar tarafından ilk olarak "Bereketli Hilal" olarak anılan, Nil Deltasından, Çukurova ve Harran Ovasını da içine alarak Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı bugünkü Irak'ı kapsayan bölgede ekilip hasat edildiğini gösteriyor. Ama en eski arkeolojik bulgulara Urfa Göbeklitepe ve Karacadağ yöresinde rastlanmıştır. Buradaki veriler buğdayın İsa'nın doğumundan 9000 yıl önce insanlar tarafından yetiştirildiğini gösteriyor. İnsanlar yabani arpa ve buğdayı günümüzden 25000 yıl kadar önce biliyorlardı.

Threshing-boards

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Erzincan'da Uzaydan Görünen Atatürk Portresi

Erzincan merkezinin altı kilometre kuzey batısında, Menderes Caddesi üzerinde Işıkpınar köyünün bir kilometre doğusunda, Keşiş Dağı'nın batı yamacında uzaydan bile görülebilen bir Atatürk portresi ve imzası... İşte Google earth'den kendiniz görün...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).