Ana içeriğe atla

Bereket: Buğdayın ve İnsanlığın Öyküsü

Blessing
"Yedi semiz ineği yedi cılız ineğin yediğini gördüm!
Yedi dolgun başağı yedi kuru başağın yediğini gördüm!"
Buğday insan medeniyetinin ve şehir topluluklarının ortaya çıkışında çok önemli bir rol oynadı. Yabani bir ot olarak doğada yetişirken insanlar tarafından ekilip biçilerek, silolarda zor zamanlar için saklanarak, öğütülüp, mayalanarak, fırınlarda pişirilerek insan medeniyetinin hamurunu ve ekmeğini oluşturdu. Tevrat'ta ve Kur'an'da, Yusuf'un, Firavun Akhenaten'in rüyasını, "Yedi sene bolluk olacak, ardından yedi sene kıtlık olacak!"
şeklinde yorumladığı ve "Yedi senenin ürününü gelecek kıtlık günleri için sakla!" diye öğüt verdiği anlatılır... Old Mill at Cappadocia

Arkeolojik bulgular, buğdayın insanlar tarafından ilk olarak "Bereketli Hilal" olarak anılan, Nil Deltasından, Çukurova ve Harran Ovasını da içine alarak Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı bugünkü Irak'ı kapsayan bölgede ekilip hasat edildiğini gösteriyor. Ama en eski arkeolojik bulgulara Urfa Göbeklitepe ve Karacadağ yöresinde rastlanmıştır. Buradaki veriler buğdayın İsa'nın doğumundan 9000 yıl önce insanlar tarafından yetiştirildiğini gösteriyor. İnsanlar yabani arpa ve buğdayı günümüzden 25000 yıl kadar önce biliyorlardı.

Threshing-boards

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).

Trikopis ve Atatürk'ün Öyküsü

Yunan ordusu'nun Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki yenilgisinden sonra Mayıs 1922'de General Anastasios Papoulas'ın yerine Yunan hükümeti tarafından Küçük Asya Ordusu'nun başına General Hacıanesti başkomutan olarak atandı.

Hacıanesti 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu'nun başlattığı Büyük Taarruz'dan iki gün sonra görevinden istifa ederek Yunanistan'a kaçtı. Yerine General Nikolaos Trikupis getirildi. Ancak iletişim yetersizliği nedeniyle bu atama kararı iletilemeden Trikopis Halit Bey (Akmansü) komutasındaki 4. Kafkas Fırkasına esir düştü.

Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları İsmet Paşa (İsmet İnönü), Halit Akmansu, (Dadaylı Halit), Asım Paşa (Asım Gündüz), Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis'i, Uşak İli Merkez Bozkurt Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu'nda karargâh binası olarak kullanılan Kaftancızadeler Konağında karşılamış, Başkomutan Trikopis'in silah ve kılıcını teslim almıştır. Yunan Başkomutanı Trikopis kendisine karşı kötü muamele beklerken Atat…