Ana içeriğe atla

Kastamonu Kasaba Köyü Camii

Kastamonu Kasaba Camii

Kastamonu Kasaba Köyü'nden Kırım'ın fethine, Sultan Alaaddin ve Anadolu Beyliklerinin bilinmeyen tarihinin öyküsü. Kastamonu'da uğradığımız Kasaba Köyü bizi Anadolu'dan Karadeniz'e, Ukrayna'ya ve Rusya'ya, günümüzden Sultan Alaaddin devrine bir zaman yolculuğuna çıkardı...

Kasaba Köyü Çobanoğlu beyliğinin ilk yerleşim yeridir. Eski adı Gaşgaba'dır. Ağaç işlemeciliğinin en güzel örnekleri ile bezenmiş Mahmutbey camii bu köyde bulunmaktadır.

Kastamonu Kasaba Camii ahşap tavan detayı

Çobanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırında, Kastamonu ve çevresinde 1227-1309 yılları arasında hüküm sürmüş Anadolu Türkmen Beylikleri'ndan birisidir. Hüsamettin Çoban, Beyliği öncesi Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus zamanında, komutan olarak Kastamonu ve havalisini fethetmek üzere görevlendirildi. Bizanslılarla yaptığı savaşı kazanarak 1204 yılında Kastamonu’yu Bizanslılardan geri aldı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırında toplanmaya başlayan Kastamonu ve çevresindeki Türkmenleri kendi etrafında topladı. Böylece Kastamonu’da Çobanlar devri başladı. Hüsamettin Çoban, Alp Yörük, Yavlak Arslan, Anadolu Selçukluları ve İlhanlılara bağlı olarak beylik sürdüler.

Günümüzde adı bilinmeyen bu beylik ve bu yarı terkedilmiş köy sizi yanıltmasın... 1220 yılında tahta çıktıktan sonra, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad, Trabzon Rum İmparatorluğunun gücünü kırmak için Sinop’ta bir donanma inşa ettirdi. Bu arada Selçuklu tüccarlarının şikayetleri üzerine Kastamonu beyi Hüsameddin Çoban’ı Karadeniz donanmasıyla Kırım Seferine memur etti. Hüsameddin Çoban 1224 yılında Kırım Yarımadası üzerinde, Sivastopol'un doğusunda önemli bir Karadeniz limanı ve ticaret şehri olan Suğdak’ı fethetti. Şehirde bir cami inşa ettirdi ve askerlerini yerleştirdiği bir garnizon kurdu. Ruslar Sudak’ın Selçuklu hakimiyeti altına girmesini tanımak zorunda kaldılar. İşte bu harap köy Çobanoğulları Beyliğinin merkezi idi...

Mahmut Bey zamanında Candaroğlu Süleyman Paşa, bir baskın ile Kastamonu’yu fethederek, 1309 yılında Çobanoğulları Beyliği’ne son verdi. Böylece 96 yıl süren Çobanoğulları devri kapandıktan sonra Candaroğulları Beyliği dönemi başladı.

Bir başkadır Kırım toprağı...

Kastamonu Kasaba Köyü

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).

Trikopis ve Atatürk'ün Öyküsü

Yunan ordusu'nun Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki yenilgisinden sonra Mayıs 1922'de General Anastasios Papoulas'ın yerine Yunan hükümeti tarafından Küçük Asya Ordusu'nun başına General Hacıanesti başkomutan olarak atandı.

Hacıanesti 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu'nun başlattığı Büyük Taarruz'dan iki gün sonra görevinden istifa ederek Yunanistan'a kaçtı. Yerine General Nikolaos Trikupis getirildi. Ancak iletişim yetersizliği nedeniyle bu atama kararı iletilemeden Trikopis Halit Bey (Akmansü) komutasındaki 4. Kafkas Fırkasına esir düştü.

Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları İsmet Paşa (İsmet İnönü), Halit Akmansu, (Dadaylı Halit), Asım Paşa (Asım Gündüz), Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis'i, Uşak İli Merkez Bozkurt Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu'nda karargâh binası olarak kullanılan Kaftancızadeler Konağında karşılamış, Başkomutan Trikopis'in silah ve kılıcını teslim almıştır. Yunan Başkomutanı Trikopis kendisine karşı kötü muamele beklerken Atat…