Ana içeriğe atla

Kastamonu Kasaba Köyü Camii

Kastamonu Kasaba Camii

Kastamonu Kasaba Köyü'nden Kırım'ın fethine, Sultan Alaaddin ve Anadolu Beyliklerinin bilinmeyen tarihinin öyküsü. Kastamonu'da uğradığımız Kasaba Köyü bizi Anadolu'dan Karadeniz'e, Ukrayna'ya ve Rusya'ya, günümüzden Sultan Alaaddin devrine bir zaman yolculuğuna çıkardı...

Kasaba Köyü Çobanoğlu beyliğinin ilk yerleşim yeridir. Eski adı Gaşgaba'dır. Ağaç işlemeciliğinin en güzel örnekleri ile bezenmiş Mahmutbey camii bu köyde bulunmaktadır.

Kastamonu Kasaba Camii ahşap tavan detayı

Çobanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırında, Kastamonu ve çevresinde 1227-1309 yılları arasında hüküm sürmüş Anadolu Türkmen Beylikleri'ndan birisidir. Hüsamettin Çoban, Beyliği öncesi Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus zamanında, komutan olarak Kastamonu ve havalisini fethetmek üzere görevlendirildi. Bizanslılarla yaptığı savaşı kazanarak 1204 yılında Kastamonu’yu Bizanslılardan geri aldı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırında toplanmaya başlayan Kastamonu ve çevresindeki Türkmenleri kendi etrafında topladı. Böylece Kastamonu’da Çobanlar devri başladı. Hüsamettin Çoban, Alp Yörük, Yavlak Arslan, Anadolu Selçukluları ve İlhanlılara bağlı olarak beylik sürdüler.

Günümüzde adı bilinmeyen bu beylik ve bu yarı terkedilmiş köy sizi yanıltmasın... 1220 yılında tahta çıktıktan sonra, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad, Trabzon Rum İmparatorluğunun gücünü kırmak için Sinop’ta bir donanma inşa ettirdi. Bu arada Selçuklu tüccarlarının şikayetleri üzerine Kastamonu beyi Hüsameddin Çoban’ı Karadeniz donanmasıyla Kırım Seferine memur etti. Hüsameddin Çoban 1224 yılında Kırım Yarımadası üzerinde, Sivastopol'un doğusunda önemli bir Karadeniz limanı ve ticaret şehri olan Suğdak’ı fethetti. Şehirde bir cami inşa ettirdi ve askerlerini yerleştirdiği bir garnizon kurdu. Ruslar Sudak’ın Selçuklu hakimiyeti altına girmesini tanımak zorunda kaldılar. İşte bu harap köy Çobanoğulları Beyliğinin merkezi idi...

Mahmut Bey zamanında Candaroğlu Süleyman Paşa, bir baskın ile Kastamonu’yu fethederek, 1309 yılında Çobanoğulları Beyliği’ne son verdi. Böylece 96 yıl süren Çobanoğulları devri kapandıktan sonra Candaroğulları Beyliği dönemi başladı.

Bir başkadır Kırım toprağı...

Kastamonu Kasaba Köyü

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Erzincan'da Uzaydan Görünen Atatürk Portresi

Erzincan merkezinin altı kilometre kuzey batısında, Menderes Caddesi üzerinde Işıkpınar köyünün bir kilometre doğusunda, Keşiş Dağı'nın batı yamacında uzaydan bile görülebilen bir Atatürk portresi ve imzası... İşte Google earth'den kendiniz görün...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).