Ana içeriğe atla

Zaman Yolcusu: Geçmişe açılan kapıdan geçtim!...

Taş Mescit - Cemalettin Ferruh Darulhadisi

Taş Mescit - Cemalettin Ferruh Darulhadisi

Çankırı'da Selçuklu döneminden kalma en önemli yapı. Şifahane kısmı moloz taştan yapıldığından tamamen yıkılmış. Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi (valisi) Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılmış. Cemalettin Ferruh şifahaneye ilave olarak 1242 yılında, Hadis ilminin öğretildiği bir medrese, bir dar-ul hadis inşa ettirmiş. Günümüzde bu yapı Taş Mescit olarak anılıyor. Uzun yıllar mevlevihane olarak kullanılmış.

Mimari özelliğinin yanısıra, yapının, plastik sanatlar bakımından önemi, üzerinde yer alan iki figürden kaynaklanıyor. Bunlardan biri sürekli yayınlara konu olmuş ve üzerinde durulmuş. 100x25 cm ebatlarındaki bu kabartmanın özelliği, gövdeleri birbirine dolanan iki ejder (yılan) motifi. Ejderlerin başları birbirine karşılıklı gelecek şekilde biçimlendirilmiş. Günümüzde tıp Sembolü olarak kullanılan kabartmanın orjinali kaybolmuş, yerine aslına uygun olarak yaptırılan yenisi konulmuş.

Halk arasında su içen yılan olarak da isimlendirilen ikinci parça diğerinin aksine kabartma şeklinde değil, başlı başına bir heykel görünümünde. Darulhadis'te kullanılan gözenekli taştan yapılmış olan parça kupa şeklinde, gövdesine bir yılan sarılmış ve üst kısmından uzanıyor. Bu motif ise günümüzde eczacılık sembolü olarak kullanılıyor. Heykel Çankırı Müzesi'nde sergileniyor.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Erzincan'da Uzaydan Görünen Atatürk Portresi

Erzincan merkezinin altı kilometre kuzey batısında, Menderes Caddesi üzerinde Işıkpınar köyünün bir kilometre doğusunda, Keşiş Dağı'nın batı yamacında uzaydan bile görülebilen bir Atatürk portresi ve imzası... İşte Google earth'den kendiniz görün...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).