Ana içeriğe atla

Dünyada en mutlu kişi kim?Bodrum'lu Herodot anlatıyor: Lidya Kralı, Manisa'lı Krezüs zengindir. Günümüzden 2560 yıl önce, onun yönetimi altında ülkesi antik dünyanın süper güçlerinden ve üstün medeniyetlerindendir. Kendine güveni tamdır. Parayı icad etmiştir. Hazineleri altın ve gümüş dolu, piyasaları, ticareti güçlüdür. Araplar onu Karun olarak tanırlar. Herkes ona hayrandır. Dünyanın bir diğer süper gücü Pers İmparatorluğu'nun ve Pers Kralı Büyük Kurus'un işini bitirmek istemektedir. Babil, Mısır ve Sparta ile de ittifak kurmuştur. Daha ne olsun? Romalılar henüz ortada yoktur zaten...

Büyük bir uygarlığı yeryüzünden sileceksin!

Ama yine de tedbirli Krezüs önce Delfi Apollo Tapınağı'ndaki kâhinlere yüklü hediyelerle gidip, Pers Kralı Kurus'a saldırırsa ne olacağını sorar. Meşhur Kâhin Pythia "Büyük bir uygarlığı yeryüzünden sileceksin!" der. Ve Krezüs coşku ve güvenle Perslere saldırır.


Ve kâhin Pythia'nın kehaneti aynen gerçekleşir. Krezüs kendi uygarlığını yeryüzünden silmiştir.

Krezüs, Pers Kralı Kurus'a esir düşer. Kurus düşmanını yakmaya karar verir. Büyük bir ateş hazırlanır. Dindar Krezüs Apollo'ya güvenmektedir. En azından Kurus böyle düşünmekte, Apollo'nun Krezüs'ü kurtarmaya gelip gelmeyeceğini, kibirli Krezüs'ün ne yapacağını merakla beklemektedir. Ateşler yaklaşır, büyük ve güçlü Lidya Kralı Krezüs:
"Solon! Solon!"
diye haykırır!

Kurus meraklanır. Neden bu kibirli imparator şimdi tevekkül ve teslimiyet içinde "Solon!" dedi yalnızca? Ateşi söndürtür. Çağırtır. Sorar. Kimdir bu Solon? Krezüs anlatır:

Solon Atina'lı şair, reformcu devlet adamı, hukukçu ve düşünürdür. Krezüs'le yakın ilişkileri ve felsefi, siyasi sohbetleri olmuştur. Krezüs kendisini dünyanın en güçlü, en şanslı, en zengin ve en mutlu insanı saymaktadır. Solon ise:

"Tüm yumurtaların açılana kadar tavuklarını sayma..." demektedir.Krezüs Solon'a kibirle sorar:
"Var mıdır ki yeryüzünde bir kişi, benden daha mutlu?"
Solon cevap verir:
"Tellus... hem güzel, hem iyi çocukları oldu, uzun yaşadı, sağlıklı torunlarını gördü. Ülkesi savaşmak zorunda kaldığında yardıma koştu ve şehit oldu. Vatandaşları onu törenle gömdüler ve hatırasını şerefle yaşattılar ."
Krezüs sinirlenmiş ve tahrik olmuştur. Bir başka zamanda bir başka fırsatla sorusunu tekrarlar "Dünyada Sen'den daha mutlusu olamaz Yüce Hükümdarım" cevabını almayı umarak:
"Var mıdır ki yeryüzünde bir kişi, benden daha mutlu?"
Solon cevap verir:
"Kleobis ve Biton... İki genç erkek kardeş. Annelerini festivale götürdüler. Yaşlı öküz ölünce kağnıyı kendileri çektiler. Anneleri onların sonsuz mutluluğu için bütün gece dua etti. Gece uykularında huzur içinde öldüler..."
Krezüs bir daha bu aptal ihtiyara hiç bir şey sormamaya karar vermiştir... Şimdi ise alevler yaklaştığında daha iyi anlamıştır. İşte o yüzden pişmanlık ve üzüntü içinde "Solon!" demiştir yalnızca...

Pers İmparatoru Kurus bu hikayeyi duyunca çok duygulanır. Mucize gerçekleşmiştir. Krezüs ateşten indirilir, Pers İmparatorunun yanına sohbete davet edilir kibarca...

Böylece Persler Anadolu'ya, ve Trakya'ya, ve Karadeniz kıyılarına yerleşirler. 225 yıl kalırlar... Ta ki Makedonyalı Büyük İskender gelene kadar...

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).

Trikopis ve Atatürk'ün Öyküsü

Yunan ordusu'nun Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki yenilgisinden sonra Mayıs 1922'de General Anastasios Papoulas'ın yerine Yunan hükümeti tarafından Küçük Asya Ordusu'nun başına General Hacıanesti başkomutan olarak atandı.

Hacıanesti 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu'nun başlattığı Büyük Taarruz'dan iki gün sonra görevinden istifa ederek Yunanistan'a kaçtı. Yerine General Nikolaos Trikupis getirildi. Ancak iletişim yetersizliği nedeniyle bu atama kararı iletilemeden Trikopis Halit Bey (Akmansü) komutasındaki 4. Kafkas Fırkasına esir düştü.

Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları İsmet Paşa (İsmet İnönü), Halit Akmansu, (Dadaylı Halit), Asım Paşa (Asım Gündüz), Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis'i, Uşak İli Merkez Bozkurt Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu'nda karargâh binası olarak kullanılan Kaftancızadeler Konağında karşılamış, Başkomutan Trikopis'in silah ve kılıcını teslim almıştır. Yunan Başkomutanı Trikopis kendisine karşı kötü muamele beklerken Atat…