Ana içeriğe atla

Dünyada en mutlu kişi kim?Bodrum'lu Herodot anlatıyor: Lidya Kralı, Manisa'lı Krezüs zengindir. Günümüzden 2560 yıl önce, onun yönetimi altında ülkesi antik dünyanın süper güçlerinden ve üstün medeniyetlerindendir. Kendine güveni tamdır. Parayı icad etmiştir. Hazineleri altın ve gümüş dolu, piyasaları, ticareti güçlüdür. Araplar onu Karun olarak tanırlar. Herkes ona hayrandır. Dünyanın bir diğer süper gücü Pers İmparatorluğu'nun ve Pers Kralı Büyük Kurus'un işini bitirmek istemektedir. Babil, Mısır ve Sparta ile de ittifak kurmuştur. Daha ne olsun? Romalılar henüz ortada yoktur zaten...

Büyük bir uygarlığı yeryüzünden sileceksin!

Ama yine de tedbirli Krezüs önce Delfi Apollo Tapınağı'ndaki kâhinlere yüklü hediyelerle gidip, Pers Kralı Kurus'a saldırırsa ne olacağını sorar. Meşhur Kâhin Pythia "Büyük bir uygarlığı yeryüzünden sileceksin!" der. Ve Krezüs coşku ve güvenle Perslere saldırır.


Ve kâhin Pythia'nın kehaneti aynen gerçekleşir. Krezüs kendi uygarlığını yeryüzünden silmiştir.

Krezüs, Pers Kralı Kurus'a esir düşer. Kurus düşmanını yakmaya karar verir. Büyük bir ateş hazırlanır. Dindar Krezüs Apollo'ya güvenmektedir. En azından Kurus böyle düşünmekte, Apollo'nun Krezüs'ü kurtarmaya gelip gelmeyeceğini, kibirli Krezüs'ün ne yapacağını merakla beklemektedir. Ateşler yaklaşır, büyük ve güçlü Lidya Kralı Krezüs:
"Solon! Solon!"
diye haykırır!

Kurus meraklanır. Neden bu kibirli imparator şimdi tevekkül ve teslimiyet içinde "Solon!" dedi yalnızca? Ateşi söndürtür. Çağırtır. Sorar. Kimdir bu Solon? Krezüs anlatır:

Solon Atina'lı şair, reformcu devlet adamı, hukukçu ve düşünürdür. Krezüs'le yakın ilişkileri ve felsefi, siyasi sohbetleri olmuştur. Krezüs kendisini dünyanın en güçlü, en şanslı, en zengin ve en mutlu insanı saymaktadır. Solon ise:

"Tüm yumurtaların açılana kadar tavuklarını sayma..." demektedir.Krezüs Solon'a kibirle sorar:
"Var mıdır ki yeryüzünde bir kişi, benden daha mutlu?"
Solon cevap verir:
"Tellus... hem güzel, hem iyi çocukları oldu, uzun yaşadı, sağlıklı torunlarını gördü. Ülkesi savaşmak zorunda kaldığında yardıma koştu ve şehit oldu. Vatandaşları onu törenle gömdüler ve hatırasını şerefle yaşattılar ."
Krezüs sinirlenmiş ve tahrik olmuştur. Bir başka zamanda bir başka fırsatla sorusunu tekrarlar "Dünyada Sen'den daha mutlusu olamaz Yüce Hükümdarım" cevabını almayı umarak:
"Var mıdır ki yeryüzünde bir kişi, benden daha mutlu?"
Solon cevap verir:
"Kleobis ve Biton... İki genç erkek kardeş. Annelerini festivale götürdüler. Yaşlı öküz ölünce kağnıyı kendileri çektiler. Anneleri onların sonsuz mutluluğu için bütün gece dua etti. Gece uykularında huzur içinde öldüler..."
Krezüs bir daha bu aptal ihtiyara hiç bir şey sormamaya karar vermiştir... Şimdi ise alevler yaklaştığında daha iyi anlamıştır. İşte o yüzden pişmanlık ve üzüntü içinde "Solon!" demiştir yalnızca...

Pers İmparatoru Kurus bu hikayeyi duyunca çok duygulanır. Mucize gerçekleşmiştir. Krezüs ateşten indirilir, Pers İmparatorunun yanına sohbete davet edilir kibarca...

Böylece Persler Anadolu'ya, ve Trakya'ya, ve Karadeniz kıyılarına yerleşirler. 225 yıl kalırlar... Ta ki Makedonyalı Büyük İskender gelene kadar...

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları: Şerife Bacı

Yıl 1921, Aralık ayında kar birdenbire bastırmış, Küre ve Ilgaz dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu kapanmıştı. Cepheye giden nakliye kolları geceye kalmadan yakın köy ve hanlara sığınmışlardı...

Erzincan'da Uzaydan Görünen Atatürk Portresi

Erzincan merkezinin altı kilometre kuzey batısında, Menderes Caddesi üzerinde Işıkpınar köyünün bir kilometre doğusunda, Keşiş Dağı'nın batı yamacında uzaydan bile görülebilen bir Atatürk portresi ve imzası... İşte Google earth'den kendiniz görün...

Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın veziri Sadeddin Köpek tarafından yazlık saray olarak yapılmış Kubadabad Sarayı Külliyesi, günümüze ulaşabilmiş tek Anadolu Selçuklu saray yapısıdır. (1220-1236).